Rozwój duchowy małżonków
nr 11 (77) LISTOPAD 2013

Duchowa Adopcja jest modlitwą za zagrożone zabiciem w łonie matki (aborcją) dziecko, jego rodziców oraz wszystkich, od których zależy życie tego dziecka. 

.

Każdy może adoptować

Duchowa Adopcja jest modlitwą za zagrożone zabiciem w łonie matki (aborcją) dziecko, jego rodziców oraz wszystkich, od których zależy życie tego dziecka. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy Różańcowej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz krótkiej modlitwy. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.


Czy wiemy coś o adoptowanym przez nas dziecku?
Nie wiemy. Bóg wybiera dla nas konkretne dziecko i On jedynie zna jego imię, pochodzenie i narodowość. Dowiemy się kiedy umrzemy – w niebie.

Jakie jest minimum warunków, żeby D. A. uznać za ważną?
1. Osoba adoptująca powinna być chrześcijaninem.
2. Każdorazowe podejmowanie nowego zobowiązania adopcyjnego powinno poprzedzać złożenie nowego przyrzeczenia Duchowej Adopcji.
3. Codzienne, przez 9 miesięcy, odmawianie krótkiej modlitwy adopcyjnej w intencji poczętego dziecka i jego rodziców pt. "Panie Jezu" i jednej tajemnicy Różańca św. (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario).
Nie jest natomiast wymagane (choć zalecane), podejmowanie dodatkowych postanowień.

Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, uczestniczenie we Mszy Świętej w dzień powszedni, adoracja, czytanie Pisma Św., post, walka z nałogami (np. nie oglądanie demotywatorów), pomoc potrzebującym, działalność społeczna na rzecz obrony życia, dodatkowe modlitwy (np. litanie, nowenny, koronki, swoimi słowami), pielgrzymka.
Nie mogą być dodatkowymi postanowieniami nasze obowiązki, bo i tak należy je wykonywać. Np. nie może być takim postanowieniem uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej.
Chodzi o to, aby dać coś z siebie.

Czy można podejmować D. A. bez dodatkowych postanowień?
Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć są chętnie podejmowane.

Kto może podejmować D. A.?
Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku, a zwłaszcza studenci (szczególnie studenci z D. A. – duszpasterstwa akademickiego;)

Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
Tak. I najlepiej uroczyście w kościele w obecności kapłana i wspólnoty. Jeśli nie ma takiej możliwości, można je złożyć prywatnie.

W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
Odczytać na głos formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy wypełniać podjęte zobowiązania. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia.

Czy podejmujący D. A. powinien być w stanie łaski uświęcającej (po Komunii św. i spowiedzi)?
Jest wskazane, ale nie jest konieczne.

Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

Czy przerywa się D. A., gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy wyspowiadać się, ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W przypadku krótkiej przerwy, należy Duchową Adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o ilość opuszczonych dni.

Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
Można złożyć przyrzeczenie na okres 9 miesięcy tylko za jedno dzieciątko. Duchowa Adopcja jest czymś bardzo indywidualnym – należy poświęcić siebie, swoje zaangażowanie wyłącznie dla jednego konkretnego dziecka. Po wypełnieniu zobowiązań można adoptować następne i jest to jak najbardziej wskazane.

Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

Jakie są owoce i korzyści dla osoby, która podejmuje się Duchowej Adopcji?
Duchowa Adopcja jako bezinteresowny i osobisty dar:
- Przynosi wielką radość z faktu, że dzięki mojej modlitwie żyje drugi człowiek, bardzo konkretny człowiek.
- Pomaga kształtować charakter i walczyć z egoizmem.
- Uczy systematyczności i odpowiedzialności.
- Uczy kochać i szanować drugiego człowieka.
- Kształtuje postawy prorodzinne.
- Zbliża do Pana Boga.
- Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
U tych którzy popełnili grzech aborcji Duchowa Adopcja:
- Usuwa duchowy ból i uwalnia od poczucia winy.
- Leczy zranienia wewnętrzne wywołane grzechem aborcji.
- Przynosi pokój ich sercom.
- Pozwala odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie.

 

Jak to zrobić?

Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia, które powinno być składane w sposób uroczysty w kościele na ręce kapłana i w obecności wspólnoty.
Jeśli nie mamy możliwości złożyć przyrzeczenia w kościele, możemy je złożyć prywatnie, najlepiej w któreś święto Matki Bożej. Należy wtedy odczytać na głos formułę przyrzeczenia (przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy wypełniać podjęte zobowiązania. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia. 

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, 
wszyscy Aniołowie i Święci,
ja .......................................................... 
wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
postanawiam mocno i przyrzekam
że od dnia ................................................
w uroczystość ...........................................
biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, 
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

 

Tymi modlitwami będą:
1. Modlitwa "Panie Jezu".

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością 
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, 
Człowieka Zawierzenia,
który opiekował się Tobą po urodzeniu, 
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady 
i które duchowo adoptowałem.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,
aby zachowali je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś. 
Amen.

2. Jedna Tajemnica Różańca św., Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo
3. Dodatkowe postanowienia (nieobowiązkowo)

 

1 dzień Twojego życia = 1 życie poczętego dziecka. Wystarczy modlić się przez 9 miesięcy 5 minut dziennie. Matematyka jest prosta: 5 min * 30 dni * 9 miesięcy = 1350 min = 22,5 godziny. Na tym polega Duchowa Adopcja.

 

Statystyki

∎ Na świecie w ciągu ostatnich 30 lat urodziło się około 4 mld ludzi oraz dokonano około 1 mld aborcji. Co piąte dziecko zostało zabite jeszcze w łonie swojej matki.
∎ Co roku w świecie dokonuje się około 42-53 mln aborcji – jest to porównywalne z ilością ofiar II Wojny Światowej (według różnych szacunków 50-78 mln).
∎ W Unii Europejskiej co roku ginie około 1,1 mln dzieci nienarodzonych – tyle też osób zginęło w Auschwitz-Birkenau w ciągu 6 lat (1940-1945).
∎ Rosja ma największą ilość aborcji w stosunku do porodów: w latach 1970-2000 co roku średnio na każde 100 urodzeń wykonywano 200 "zabiegów", czyli tylko co 3 poczęte dziecko zobaczyło światło dzienne.
∎ W Chinach wykonuje się rocznie 13 mln oficjalnych aborcji na 20 mln urodzeń (170 państw na 238 mają mniejszą liczbę ludności, wśród nich: Czechy, Austria, Węgry, Chorwacja, Portugalia, Grecja). Często rodzice decydują się na aborcje jeśli USG pokaże że dzieckiem jest dziewczynka!

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK