Komentarze do Ewangelii
nr 6 (72) CZERWIEC 2013

Czerwiec

2 CZERWCA

9. niedziela zwykła

1 Krl 8, 41-43; Ps 117; Ga 1, 1-2. 6-10;
Łk 7, 1-10

Powiedz słowo. Tak niewielu z nas mówi dzisiaj Jezusowi: „Nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój…” i „Powiedz słowo…”. Bóg chce mówić, wystarczy tylko o to poprosić!

          Anna Trybuchowska

 

7 CZERWCA

Uroczystość Najświętszego 
Serca Jezusa

Ez 34, 11-16; Ps 23; Rz 5, 5-11; Łk 15, 3-7

To ja jestem tą owcą, którą Pan bierze na ramiona. Mój Pan odnalazł mnie, choć zagubiłem się w moich słabościach i grzechach. Nie robi mi wyrzutów, nie gniewa się, że musiał szukać, że całe stado zostawił. Bierze mnie z miłości i niesie „na barkach” swej łaski. Pan kocha nas! Jesteśmy zakochani w Nim! I cieszy się z Nim całe niebo, gdy On nas odnajduje.

 Ewa i Witek Adamscy,
małżeństwo z czwórką dzieci

 

9 CZERWCA

10. niedziela zwykła

Krl 17, 17-24; Ps 30; Ga 1, 11-19; Łk 7, 11-17

Śmierć wpisana jest w życie, dla ludzi wierzących to nie jest zła wiadomość! A jednak kiedy dotyka nas osobiście, stajemy bezradni. Narodziny dziecka to wielka radość i powód do wdzięczności Bogu za cud życia. Śmierć to smutek i zagubienie. Bóg ma moc uzdrawiania i wskrzeszania naszych ciał i dusz. Bóg daje nadzieję, odwagę i pokój. Bóg kocha i nigdy nie pozostawia nas samych.

            Aldona Wiśniewska

 

16 CZERWCA

11. niedziela zwykła

2 Sm 12, 1. 7-10. 13; Ps 32; Ga 2, 16. 19-21; Łk 7, 36 – 8, 3

Kobieta uwikłana w grzech pada u stóp Jezusa, łzami obmywa Mu nogi, całuje je, namaszcza olejkiem… Nie myśli o tym, co myślą inni. Wybaczenia i akceptacji nie szuka u ludzi. Dla nich jest przegraną kobietą. Ona sercem i umysłem jest przy Jezusie. Wie, że tylko On może zmienić jej sytuację. Ta „nieuporządkowana” po ludzku kobieta paradoksalnie nosi w sobie ogromny ład. Zna kierunek. Wie, do kogo się udać po ratunek. Wie, z kim o swojej życiowej sytuacji rozmawiać. Komu ją powierzyć. „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” – oto słowa, których szukała.

          Małgorzata Laskowska

 

23 CZERWCA

12. niedziela zwykła

Za 12, 10-11; Ps 63; Ga 3, 26-29; Łk 9, 18-24

Chrystus zadaje dziś pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Dla mnie jest On prawdziwym Przyjacielem, siłą i ratunkiem w trudnościach, Ojcem, który przygarnia z miłością. Chciałabym, żeby zawsze był na pierwszym miejscu. Jednak czasem gubię Tego, który powinien być najważniejszy. Jaka zatem jest moja wiara? Czy mogę swoim własnym życiem pokazać, że to On, Jezus, jest dla mnie Kimś naprawdę ważnym? Ważnym nie tylko wtedy, kiedy pobożnie klęczę w cichym kościele, ale szczególnie wtedy, kiedy pędzę rano do pracy, kiedy cierpliwie słucham opowieści dzieci i kiedy kolejny raz prasuję koszule męża…

        Anna M.

 

24 CZERWCA
Uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela

Iz 49, 1-6; Ps 139; Dz 13, 22-26;
Łk 1, 57-66. 80

Jeśli wybieramy drogę Pana, to jest oczywiste, że również postępujemy zgodnie z Jego wolą i z prawem Pańskim we wszystkich sferach naszego życia. Swoje myślenie przestawiamy na absolutne zaufanie do Boga. Nasze postępowanie może być postrzegane przez innych jako zaskakujące, niezgodne ze współczesnymi normami. Ryzykujemy  narażenie  się wręcz na śmieszność i pogardę, ale trzeba podjąć to wyzwanie, powołanie… Pan chce nas gorących, nie letnich, byle jakich. To oczywiście kosztuje, ale warto potrudzić się w tym życiu…

        Julia i Grzegorz Kopala

 

29 CZERWCA

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Dz 12, 1-11; Ps 34; 2 Tm 4, 6-9. 17-18;
Mt 16, 13-19

 Czy mogę być apostołem? Czy mam szansę na świętość? Tak. Takie przecież jest podstawowe powołanie każdego chrześcijanina. Bóg z miłością wybiera słabych ludzi, aby zadziwić świat. Warto zapatrzyć się w tę Miłość, tak jak zapatrzyli się święci Apostołowie: Piotr i Paweł. Warto tak jak Piotr wyznać Panu: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”, i każdego dnia umierać dla siebie, aby żyć dla innych i dla Chrystusa.

 Krystyna S.

 

30 CZERWCA

13. niedziela zwykła

1 Krl 19, 16b. 19-21; Ps 16; Ga 5, 1. 13-18;
Łk 9, 51-62

Trzy spotkania młodych ludzi z Chrystusem. Pierwszy sam zgłasza chęć pójścia za Nim. W odpowiedzi słyszy: „Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić”. A więc i ucznia czeka ten sam los. Ewangelista nie zanotował odpowiedzi kandydata, ale możemy przypuszczać, że ten się wycofał. Do dwóch innych Jezus zwraca się z osobistym wezwaniem: „Pójdź za Mną!”. Ale oni chcą wcześniej załatwić ważne sprawy: pogrzebać ojca czy pożegnać się z bliskimi. A na wezwanie trzeba odpowiedzieć natychmiast. Dzisiaj dla mnie i dla ciebie nie ma rzeczy ważniejszej ani pilniejszej niż pójście za Chrystusem.

 ks. Andrzej Sikorski

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK