Wstęp
nr 1 (67) STYCZEŃ 2013

Rodzina jest jak pryzmat, bo wiązkę całkowitego światła świadomości i poznania rozszczepia na jej składowe, poszczególne kolory, dostrzegalne wzrokiem
ciała
i duszy

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Dzisiejsza droga rodziny

Dlaczego bł. Jan Paweł II nazwał rodzinę egzystencjalnym horyzontem człowieka? Horyzontem, a więc obszarem życia po kres; horyzontem, a więc życiem od krańca do krańca; horyzontem egzystencjalnym, a więc okręgiem istnienia i działania, miejscem wzrostu i bytowania. Rodzina jest tak stara jak ludzkość. Można rzec, że istnieje od zawsze. Nie ma starszej od niej wspólnoty życia, nie ma też starszej od niej instytucji społecznej. Odnajdujemy ją we wszystkich cywilizacjach i kulturach, złożoną z ojca, matki, synów i córek, i wszystkich krewnych trzech lub nawet czterech pokoleń.
 

Rodzina jest też marzeniem każdego, jako szczęściem na co dzień, miejscem ciągłego powrotu, domem do budowy i odbudowy. Dzisiejsza droga rodziny wiedzie przez wzburzone wody i zawieje, drogę wyboistą i pokrytą tyloma przeszkodami. Są one bardzo liczne, lecz trudne do zliczenia, bo tak różne, począwszy od samej idei, czym, a raczej kim ma być rodzina, jakie ma cele, jakie zadania, co jej służy, a co jej szkodzi. Polityka prorodzinna jest bardziej deklarowana niż realizowana. Wielodzietna rodzina budzi zdziwienie, jeśli nie politowanie. Nie mniej liczne są objawy jej własnej słabości. Wzrasta liczba rozwodów, spada liczba zawieranych małżeństw, spada już dramatycznie liczba rodzonych dzieci. Zamiera wiara i nadzieja, że trwałe małżeństwo, harmonijna i szczęśliwa rodzina jest w zasięgu możliwości, stąd niszczące zdolność założenia rodziny małżeństwa na próbę, tj. zamieszkiwanie wspólne bez żadnych obietnic i zobowiązań.
O ile współczesny system edukacji przygotowuje przez lata nauki szkolnej i studiów do życia zawodowego, do wejścia na rynek pracy, o tyle nie przyczynia się do szybszego dojrzewania życiowego i do życia w rodzinie, wymagającego dużego stopnia dojrzałości społecznej, podjęcia odpowiedzialności za współmałżonka, za poczęte dzieci, za ich los i przyszłość. Tworzone antyrodzinne stereotypy (słowo bardzo modne) skłaniają do stylu życia bez dłuższych perspektyw i poważniejszych zobowiązań, który łudzi szczęściem, a szczęścia nie przynosi. Szczątkowe formy życia rodzinnego nie uskrzydlają, nie mając odważnych projekcji

w przyszłość i przez to brak trwałości. 

 

Tymczasem pełnowymiarowa rodzina jest jak soczewka: skupia wszystkie podstawowe wymiary człowieka i strony człowieczego życia, człowieczeństwo kształtuje, człowieczeństwo odkrywa, ukazuje je jako sensowne i zrozumiałe. Jest szkołą miłości, miejscem socjalizacji, więc buduje społeczeństwo, dla wierzących skupia wszystkie cechy Kościoła Chrystusowego, nazwana Kościołem w miniaturze, pełniąc rolę wychowawczyni wiary i miłości. Rodzina jest jak pryzmat, bo wiązkę całkowitego światła świadomości i poznania rozszczepia na jej składowe, poszczególne kolory, dostrzegalne wzrokiem ciała i duszy. Mały człowiek od dzieciństwa stawia pytanie – dlaczego? W pewnym wieku stawia je nieustannie. Rodzina otwiera mu oczy, uczy zrozumienia i sensu.

 

Rodzina jest jak rzeka. Bierze ze źródła życia, przybiera liczne dopływy, trwając w czasie, wpływa do morza i oceanu ludzkiej rodziny, rodziny Dzieci Bożych. Tworzy własny niepowtarzalny pejzaż, swojski klimat rodzinny, tworzy własną historię i własną tradycję. Bogaci się w kontakcie z innymi rodzinami, stosunkami dobrosąsiedzkimi, doświadczeniami przynoszonymi do domu. Teraz zrozumiemy, dlaczego Błogosławiony Ojciec Święty nazwał rodzinę drogą Kościoła; drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Tej drogi Kościół nigdy nie opuści, tak jak nie opuści – bo nie może zaprzeć
się – samego siebie. Kościół jest przecież domem i szkołą komunii, tą najwyższej próby jednością osób.  Cieszymy się, że zasłużone Wydawnictwo Sióstr Loretanek rozpoczyna edycję nowego miesięcznika o wiele mówiącym tytule Tak rodzinie. Zapowiada on comiesięczny przewodnik po dzisiejszych drogach rodziny, niełatwych i tak często splątanych i problematycznych. Przewodnik nie tylko informacyjny, ale przede wszystkim formacyjny w tak złożonej rzeczywistości, jaką jest rodzina, najwyższa wyznawana w ostatnich badaniach wartość życia doczesnego.  Niech Święta Rodzina prowadzi i ogarnie światłem Gwiazdy Betlejemskiej Wydawców, Redaktorów i coraz liczniejszych Czytelników!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK